Gemeentebedieninge

Minderbevoorregte Skole-projekte  Liefie Erasmus072 6369100                                                                                                St Albans, Ankervas, Yellowwoods & Flower Reserve, Altona

  • Hemelvaartdag en Kersfees, Geestelike boodskappe en Verversings, Truie en skoolklere
  • Bybels aan Gr 7 leerders

Vaardighede Ontwikkelings-projekte:

  • Fairview Race Course…  Louis vd Westhuizen 072 3504740
  • Fitches Corner…  Kwikkie Pretorius 073 1587986

Onderwysers-Ondersteuning: Yellowwoods & Flower Reserve, St Albans

                                                           Gretha Schoeman 083 5928699,  Liefie Erasmus072 6369100                                                                                               

Voorskoolse Projek… Fitches Corner… Gretha Schoeman 083 5928699

Kinders Blanke Plakkers-Woonbuurt… Uitreik Kerfees Gretha S  083 5928699

Fondsinsamelings… Gideon de Lange  082 4414768 

  • Kermis
  • Gholfdag
  • Voedsel en Tuinfees
  • Kerfees in Junie

Kreatiewe Bediening Eredienste Kwikkie Pretorius 073 1587986

Mighty Men Bediening: Johan Pretorius 0723961878

Lady Slipper-Plaasmark… Annemarie Fourie 084 20003