‘n Rede om te glo

Emelia van Elliot vertel:

Elvis Blue sing:

Elke mens het ‘n storie

Elke mens het seer

Ek was al heel verlore in die wind en donkerweer

My wildernis was groot en my beursie leeg

Toe gee jy my ‘n rede, ‘n rede om te glo.

So dikwels in ons gejaagde lewe, lewe ons net vir onsself. Ons is ongeduldig met mense rondom ons of sien hulle nie eers raak nie.  So ons sien nie die mens raak nie. Ons is blind besig in ons eie ‘”rat race.'”

Met die talle padwerke en padstoppe word ons geduld tot op die uiterste beproef en die arme mens wat die padstop beman is ons maklikste teiken. Hulle word uitgeskel, lelike tekens gewys en soms selfs met klippe bestook, want hulle ‘”vertraag'” ons in ons resies…. Maar sien ons hulle ooit raak as mense wat wind en weer  en mense trotseer, ‘n mens wat ook ‘n huis, ‘n familie, ‘n storie het?

Watter beeld dra ons na hulle uit. “wildernis en donkerweer”  of “‘n rede om te glo”?

Ds Thomas van Elliot het besluit om tog die Kersfees ‘n bietjie “glo” aan die mense uit te dra. Omdat hy elke Sondag die pad tussen Elliot en Indwe moet ry en deur die padstoppe geraak word, het hy die week aan elkeen by die padstop ‘n koeldrank en ‘n Bybel gegee.  Elkeen se reaksie was verskillend, sommige het aan lag gegaan, ander was skaam, maar die een reaksie het dieselfde gebly:'” Ndiyabulela. Ek is dankbaar.'”

Mag ons ook in ons feesseisoen, maar ook daarna vir mense “‘n rede om te glo” wees.

 

NGK Vanstadensrivier

Die Apostoliese Geloofsbelydenis (of Twaalf Artikels) lui soos volg:

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde
 2. En in Jesus Christus, Sy enig-gebore Seun, ons Here;
 3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria:
 4. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees;
 12. en ’n ewige lewe.