Jeugbediening

Jeug-bediening: Samantha Waspe  072 0332024

  • Kinderkerk-leiers: Monica & Jacques 071 6042032
  • Kleuterkerk-leiers: Hesti, Annantjie & Elschen 079 5295319

Kategese Skool:  Samantha Waspe  072 0332024

SENIOR KERKJEUGAKSIE

Alle tieners (ongeveer 12-16/17jaar) wat in die Senior kategeseklasse is, word uitgenooi en opgeroep om by hierdie tieneraksie in te skakel. Graad 7 leerlinge is ook baie welkom.

JUNIOR KERKJEUGAKSIE(KINDERKRANS)

Bedoel vir alle laerskoolkinders. Die Kinderkrans bied geleentheid vir verdere geestelike toerusting en vir nadere kennismaking met die kerk se evangelisasie. Byeenkomste vind weekliks op ‘n Vrydagoggend by onderskeie skole plaas..

BELYDENDE KERKJEUGAKSIE

Alle jongmense wat reeds belydenis van geloof afgelê het, word uitgenooi om by die selgroepe in te skakel. Selgroepe vergader weekliks.