Vrouediens

Die Vrouebediening is verantwoordelik vir die belange van die vrouelidmate in ons gemeente.  Hulle lewer diens in samewerking met die  kerkraad tot opbouing en uitbreiding van God se Koninkryk. Elke dame word vriendelik versoek om in te skakel by ons verrigtinge soos dit op die jaarprogram verskyn.

VrouediensVir meer besonderhede skakel die skriba. Tel: 041 775 5008