Wat maak van ’n man ’n man?

Stephan Joubert van eKerk sfryf in Goeie Nuus soos volg:

My oupa het gesê jy’s nie ’n man voordat jy ’n bok geskiet het nie. Op varsity het een student gesê jy’s eers ’n man as jy ’n drankbottel se prop platgetrap het en die inhoud in jou keel afgegooi het. Die beste antwoord op die vraag: “Wat maak van ’n man dan ’n man?” is Genesis 2:4b–25. Dit vertel die verhaal van God wat ’n mens (adām in Hebreeus) gemaak het. God noem hom egter nie van die begin af ’n man nie, maar ’n mens! Ons hoor ook waarvan hy gemaak is: bogrond, (adamah in Hebreeus). Gelukkig het God darem sy asem op die mens geblaas, anders was hy slegs ’n hopie bogrond. God se lewende asem is steeds die verskil tussen grond en menswees!

Nadat God die mens geskep het, het Hy aan hom ’n wonderlike werk gegee. Hy moes God se tuin oppas. Toe sê God in Genesis 2:18: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak om hom te help, sy gelyke.” Vir die eerste keer hoor ons iets is nie goed nie, naamlik die mens se groot alleenheid. Daarom het God die mens diep laat slaap en uit sy ribbebeen ’n vrou gemaak. Toe die mens wakker word. roep hy uit: isjah! Oftewel: vrou! Sy helper en gelyke het uiteindelik op die toneel verskyn. Toe gebeur daar nog ’n wonder — vir die eerste keer in Genesis 2 word die mens ’n man genoem. Die Hebreeuse woord vir man is isj! (Amper soos eish!). Let wel, dit word eers gehoor nadat die vrou op die toneel gekom het.

Daar het jy dit dus — God se definisie van ’n man is ’n mens wat ’n lewenslange helper, ’n vroulike pasmaat vir homself gekry het! Jy word dus regtig eers in God se oë ’n man as jy die vrou van jou lewe raakloop! Dan verander jy daar op die plek vanaf ’n blote mens na ’n man. Dan is jy volledig ’n mansmens! Dan is jy daar waar God jou wou gehad het. Ware sielsgenote wat mekaar voor God vind, weet vandag nog hulle het net daar ware liefde en blywende geluk gevind. Net daar word ’n mens ’n man en ’n vrou word op haar beurt die perfekte helper! Dan kleef en leef hulle aan mekaar vas. Dan kom alle ander aardse verhoudings voortaan tweede. Hulle huwelik is dan die heel hoogste en mooiste verhouding, want dit is daar waar die Paradys steeds is. Daar bruis hemelse geluk en lewe.