Preke

 Sondag 22 Maart 2020

Liedere:  Lb 176 Halleluja U is Koning

                  Lb 177 Jesus groot bo almal

                  Lb163 Soos ‘n wildsbok

                  Lb 164 Ons is almal hier te saam

 Vyfde Lydenssondag

Johannes 4:1–42

Die Samaritaanse vrou aanbid Jesus

en bring ’n hele dorpie na Hom toe

NBe Inligitng oor die gedeelte

 1. Jesus móés deur Samaria gaan

 Die feit dat Jesus deur Samaria moes gaan, is baie relevant

 • wat beteken Hy het met ‘n kortpad deur Galiea gegaan… so ‘n 3-dag reis.   
 • dit moes ‘n baie moeilike besluit gewees het, want die Jode het Samaria soos die pes vermy…. dit was as ‘n “no-go” area beskou
 • die Samaritane is as ‘n “onsuiwerheid en gemengde ras” beskou

net soos wat ons ook dikwels grense afbaken

 • tussen ons en mense wat anders as ons is… en dinge anders doen as wat ons doen
 • en daarom loop ons ook dikwels ompaaie… eerder as om daar deur te gaan… en onsself bloot te stel
 1. Die sesde uur…

Die 6e uur beteken dit was 12 uur die middag 

In daardie tyd weet ons het vroue boonop twee keer ‘n dag, soggens en saans…gaan water haal vir hulle huise… wanneer dit koeler was. 

Wat dan beteken: Die Samaritaanse vrou het op die warmste tyd van die dag gaan water skep… vir ‘n bepaalde rede natuurlik… want sy wou die locals v/d dorp vermy. Miskien omdat sy verwerp gevoel het tussen die ander vroue van dorp. Dit beteken dat sy ‘n uit-verworpene was.

Volgens oorlewering weet ons daar was nog ‘n ander put ook… nader aan die dorpie wat sy sou kon gebruik het. Maar die water van Jakob se put was suiwerder … al was dit verder van die dorp af.

 Die broosheid van Jesus

Uit die teks kan ons aflei dat Jesus op hierdie oomblik alleen was. In die middel van die dag… en Hy was moeg en dors… en hy het nie ‘n skepding gehad  om water uit die put te haal nie. Wat beteken… Hy was kwesbaar  in meer as een opsig… en Hy het die vrou se hulp nodig… al kon Hy in die moeilikheid kom… net omdat Hy met haar praat.

En in Sy broosheid… kry hy dit reg om grense te verskuif. En so klim hy uit sy verhoogde posisie uit… en vind daar ‘n gesprek tussen Hom en die vrou plaas.

.Jesus praat met ‘n vrou

Dat Jesus enigsins met ‘n vrou praat gepraat het… en dit nogal in die openbaar… was ongehoord. 

Interressant… volgens Joodse tradisie mag ‘n Rabbi nie eers met sy eie vrou, dogter of suster  in die openbaar gepraat het nie… laat staan nog met ‘n vreemde vrou. Want vroue was dood eenvoudig in daardie tyd nie gereken nie. 

En so het mans soms ‘n Joodse gebed gebid: “Ek loof U, o God . . . dat U my nie ‘n vrou gemaak het nie”!

 1. Ek het nie ‘n man nie

Interessant… in die gesprek met Jesus kom ‘n mens agter dat die vrou saam met iemand gebly het. En ja… ‘n mens kan jou wenkbroue daaroor lig, maar aangesien die vrou eintlik nie ‘n “sê” gehad het nie… en dit die man se besluit was… was dit ook nou nie heeltemal so erg nie. Bedoelende die man het die “saambly”-status bepaal… en dan was dit seker OK. Uitgelewer… met geen eie standpunt nie.

 1. Dit is Ek, Ek wat met jou praat

En die verrassende dan…  Jesus kies om hom aan ‘n vrou te openbaar. En praat met haar… en so steek hy die grens van godsdiens en kultuur  en geslag oor. En praat met haar en raak aan haar. ‘n Radikale omkeer van die normale geslags- en sosiale etiket wat gegeld het .

 1. Die vrou se reaksie: Oorrompel deur Jesus… het Sy groot vrug gedra

 Sy reageer in geloof… want die oomblik toe sy agterkom wie Jesus is, het sy alles net so laat staan… en die mense in die dorpie wat haar verwerp het van die Messias gaan vertel.

DWS… Sý steek die grens van verwerping en veroordeling oor… en sy raak ‘n belangrike getuie wat die dorpie se mense tot geloof lei… sodat ook hulle die Verlosser van die wêreld ontmoet. En so bring die Samaritaanse vrou ‘n hele dorpie na Jesus toe.

 1. En wat doen die dorpie se mense?

Hulle kom tot geloof… en bied Hom hulle gasvryheid aan… en nooi Hom om twee dae by hulle oor te bly. Dit het alles met gemeente-wees te make: grense van watter aard ook al wat oorgesteek word… en gelowiges wat hulle  gasvryheid vir mekaar aanbied… mekaar raaksien… en saam God gedien en geëer  

 1. En dit bring ons by ‘n Uitdaging: Wat  kan ons uit die verhaal  leer?

 9.1.  Oor vroue en mans. Dink maar net aan ons rigiede idees

 • Mans… is sterk–  in beheer, meer moed, prestasie-gedrewe.
 • Vrouens … is sensitief– vroulik, subtiel, swakker, verleidelik, emosioneel.

En as mans enigsins… te sensitief is… dan rek ons oë. En as vrouens enigsins… sterk en tomboy oorkom… dan is dit vir ons moeilik om te aanvaar… want ons voel grense mag nie oorgesteek word nie. En dan begin ons dikrimineer.

Jesus op sy beurt… Het nie gediskrimineer nie… Hy het die vrou wat eintlik ‘n vyand moes wees vanweë haar Samaritaanse afkoms aanvaar… en haar laat tuis voel in sy teenwoordigheid… en haar met liefde en omggee bederf. En sy het met haar lewe daarop gereageer.

 9.2.  Mense is geskenke van God aan ons…  al dink ons nie altyd so nie

Hoe klink dit vir jou? Elke mens wat ons pad kruis is geskep na die beeld van God en heel moontlik God se geskenk aan ons. Dit geld natuurlik nie net vir die mense met wie ons ‘n natuurlike gevoel van toegeneentheid het nie… maar juis hulle by wie ons sou verby stap omdat hulle anders as ons is. Leer die gewoonte aan om hulle in die oë te kyk… want dit so NB om die “geskenke” van God in ontvangs te neem.

9.3.  Bereid om bedien te word.

Vir sommige van ons… sal dit moeilik wees, omdat ons gewoond is om ander te moet help. Wat sê julle?

Dit is in wese die roeping van hierdie Jesus wat oor grense beweeg, ook die grens na ‘n Samaritaanse vrou, om uit te reik na mense na wie die Here ons stuur en hulle dan te erken as mense wat geskape is na die beeld van God.  So bring ons die koninkryk van God naby aan mense.

9.4.  Luister na mense wat nie ‘n stem in ons gemeentes het nie

Luister na “ander” verg die prysgee van eie mag.

Vra maar vir die vroue, jongmense, en mense uit ‘n ander kultuurgroep en arm mense.  Wat sê hulle? Wat is hulle behoeftes? Ons gee dikwels dubbelsinnige boodskappe aan mense: “Jy is baie welkom hier, maar ons gaan jou gawes nie noodwendig ernstig opneem nie.”

Luister gebeur net… wanneer dié wat in magsposisies is doelbewus afstand doen van hulle spreekreg, en dié daarsonder vrymaak deur na hulle te luister.

Wat sê julle?

Luister na hulle!!!

Ek sluit af: Stap met Jesus oor grense.

Die goeie nuus van die evangelie kan nie oorgedra word sonder dat ons grense oorsteek nie.  En die grense is soms so basies as om ‘n vrou ernstig te neem, of iemand wat aan die onderpunt van die sosiale leer is.

Neem dus die tyd dié Paastyd, let op wie die Here oor jou pad stuur, steek die grens oor en praat met iemand wat jy nie normaalweg mee sal praat nie.  En gesels vemet jou vriende in die gemeente wat die reis saam met jou onderneem: Stap met Jesus oor grense.

Refleksie:  Dink nou weer na oor die persoon(e) wat jy vandag kon groet.

 • Wat dink jy is God besig om deur die persoon(e) met jou te laat gebeur?
 • Wat wil jy bevestig by dié mense?
 • Wat moet in jou verander?
 • Wat is jy besig om te leer wat jy beter sou wou doen?
 • Na wie toe stuur die Here jou weer terug?

Deel met mekaar in kort.

Gebed: Dankie Jesus dat U heel maak, en genees, en herstel en dat U die enigste een is wat ons ewige dors kan les!!!

Here maak ons ‘n gemeente wat grense oorsteek   

 • Wat ons gasvryheid vir mekaar aanbied…
 • En mekaar raaksien…
 • en saam God gedien en geëer