Goeie nuus: DinkJeug het nou ‘n *app vir families!*

Dit bevat ‘n daaglikse podcast met ‘n huisgeloof oordenking wat families kan help om saam te gesels oor die Bybel, geloof en die lewe. 

?? ? Gesinne kan saam bid en die aktiwiteite doen om hul geloof en verhoudings te versterk. 

⏰ Dit behoort so tussen 5 en 15 minute te neem.

? *Waar kry ons dit?* ??

? Apple gebruikers: kry dit op iStore onder “dinkjeug families”.

? Android gebruikers: kry die podcasts by: https://dinkjeug.co.za/dinkjeug-families/

of by: https://soundcloud.com/dinkjeugpodcast/sets

Kyk uit daarvoor op Google Play – binnekort beskikbaar!

Pastorale skrywe van die dagbestuur van die Algemene sinode

PASTORALE SKRYWE VAN DIE DAGBESTUUR VAN DIE ALGEMENE SINODE OP DIE VOORAAND VAN 21 DAE VAN ALGEHELE INPERKING – 27 MAART TOT 16 APRIL 2020

Geliefdes in die Here Jesus Christus

Van Nioma, James, Dewyk, Maartje, Elise en Gustav op die vooraand van drie weke van algehele inperking te midde van die wêreldwye korona-pandemie. Nelis is tans met sabbatsverlof, maar ons weet dat hy hierdie boodskap heelhartig sal onderskryf.

Bêre hierdie brief totdat jy kans het om dit rustig oop te maak en te lees. Dit is ’n persoonlike boodskap vir jou. Die boodskap is nie bedoel om in die gewone sin van die woord ’n amptelike skrywe te wees nie, maar eerder om spreekwoordelik ’n rukkie daar by jou te kom sit waar jy op die oomblik alleen by die huis is. Ons skryf ook vir jou vanaf ons rusbanke, en nié vanuit ons kantore nie. Laat gaan sommer net ’n oomblik jou gedagtes oor die name en gesigte van kollegas oor die land heen en in Namibië, net soos óns nou doen terwyl ons hier skryf. Wat is jou gebed nou vir jou kollegas? Wat kan ons vir jou bid?

Die wêreld rondom ons het oornag verander. Dalk voel jy soos James. Hy sê hy skarrel nog net die afgelope week om in hierdie vreemde nuwe omgewing iets sinvols gedoen te kry. In sy lewe moes hy nog nooit die polisiekantoor kontak om te hoor hoe gemaak met ’n kleinerige begrafnis nie. Nou lê daar drie weke voor waarin siekesorg, sterwensbegeleiding en begrafnisse selfs nog meer onseker is. Maartje erken dat alles vir haar en Zander nog onwerklik voel, met die gevolg dat sy nog nie eens regtig oor haar eie huis gedink het voordat die inperking Vrydag begin nie. Sy het wel ’n broos oomblik beleef toe haar 10-jarige vra: “Mamma, wie gaan na my en sussie kyk as jy en Pappa dalk siek raak?” Een van Dewyk se kinders wag om te hoor wat die hoof- uitvoerende beampte van Anglo America uit Londen met Gwene Matshe uitrig, want die grootbaas in Londen het glo gesê die myn sál oop bly. ’n Mens dink aan jou geliefdes en hulle onsekerhede terwyl jy besig is om video’s op te neem en nuwe bedieningsplanne te maak.

Elise en haar gesin het geregistreer as vrywilligers om saans die rakke van die apteek te gaan regpak sodat hierdie noodsaaklike diens in die oggende voortgesit kan word en die personeel kan rus. Ek self probeer my jong volwasse student en volgroeide tiener oortuig dat ons drie al die ruite in die huis in dié tyd moet was. Dan herinner hulle my baie gou: “Onthou, Mamma is eintlik aan diens, nie met vakansie nie.” Ek noem dit ontduiking. Feit is, liewe kollega, jy is ook ma, pa, oupa, ouma, broer, suster, geliefde in hierdie tyd, en tog weet ons terwyl ons hier skryf dat jy dalk meer as een aand gaan wakker lê omdat die lyding rondom jou jou hart as geroepene diep gaan raak. Ons wil hê jy moet weet, terwyl jy dit vir ander sê, is ook jy nie alleen nie.

“A crisis do not create our theology, it reveals it,” verduidelik Esau McCaulley. Miskien het jy ook al in jou hart begin wonder hoe hierdie pandemie die vrae wat mense, ook jy, oor God vra, gaan beïnvloed? Hoe gaan jy dit antwoord? James sê dit voel vir hom of sy verstaan van pastoraat meteens nie meer geldig is nie. Of is daar dalk nou ’n ander manier om net in stilte by mense te wees totdat God se teenwoordigheid vir hulle deurbreek? Elise haal aan uit ’n gedig van Steve Garnaas-Holmes, “Present Shepherd”. Soek en lees gerus die hele gedig wat ’n verwerking van Psalm 23 is:

But the Good Shepherd leads you into the present moment. The green pastures may be distant from this shadowed valley. You fear the smallness of your vision. Meanwhile the Shepherd is here with us, leading us, right now. Behold this moment. Behold the love. Look till you see beauty. Stay till you know. It is not protection from the future, but the presence of the Shepherd, that is your peace. Trust that peace.

Die ondenkbare het gebeur. Die wêreld is tot stilstand geroep. Dit laat Gustav dink aan Walter Brueggemann se boek Sabbath as Resistance: Saying No to the Culture of Now. Is COVID-19 dalk ’n geleentheid om die betekenis van die vierde gebod te herontdek? Is dit nie so dat die tempo van die 21ste eeu ’n eindelose ratwerk van produksie, ’n weg van eindelose begeerte, eindelose druk op prestasie en eindelose rusteloosheid sonder enige sabbat is of was nie? Brueggemann wys daarop dat dít feitlik die presiese leefstyl van die farao se regime in Egipte was. Die sabbat, aan die ander kant, bied ’n alternatief – die erkenning dat die welstand van die skepping en van die mens nie van eindelose werk afhang nie. Die alternatief is ’n ekonomie van medemenslikheid en buurmanskap as natuurlike uitvloeisel van ware aanbidding. Daarom is die sabbat nie net rus wat verkwik nie. Dit is rus wat transformeer. Gaan die ná-Covid-leefstyl anders lyk as die lewe voor die pandemie?

Daar is soveel wat ons as vanselfsprekend aanvaar, sê Maartje, soos ons vryheid en ons gesondheid. Dalk help hierdie 21 dae ons om te reflekteer oor wat werklik belangrik is en waarmee ons daagliks besig is? Dewyk wil jou aanmoedig om in hierdie tyd met boodskappe en oproepe uit te kom by daardie goeie vriende by wie jy die afgelope tyd hopeloos te min uitgekom het, waarskynlik omdat die bediening jou net so ingesluk het.

Ons wil jou herinner aan jou roeping en aan die trou van God. Dalk het jy so pas die bediening betree en skielik staan die wêreld op sy kop. Dalk lê aftrede kort om die draai en nou gebeur hierdie ingrypende ding. Dalk het jy moed verloor. Miskien is jy moeg. Moedeloos. Dalk het jy groot planne vir die jaar gehad en nou lyk dinge totaal anders en onseker. Dit is nié sonder betekenis dat ons nou in Lydenstyd is en dat tyd van algehele inperking in die week ná Opstandingsondag eindig nie. Die kruis van Christus is die simbool van God se liefde vir mense in nood. Mag jy persoonlik diep troos hierin vind. Christus se oorwinning oor die dood is die hart van die Goeie Nuus waarvolgens ons leef. Mag jy met vreugde gevul word elke keer wanneer jy in die volgende drie weke aan hierdie waarheid dink.

Net daar waar jy nou sit – ontvang die seën van die Here vir jou en vir jou huis: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

Reelings in verband met eredienste terwyl Corona hier is

In die lig van die Coronavirus-pandemie:

Na deeglike oorweging… in aggenome dat baie van ons lidmate bejaard is… het die Dagbestuur besluit dat ons alle eredienste afstel tot na Paasfees. Daar sal dus ook hierdie Sondag nie erediens en voorstelling van kerkraad wees nie. Die kerkraad moet die inligting deurgee in julle wyke!!!

Ek sal ‘n oordenking/gesprek saamstel… en ons sal dit per epos deurgee aan die kerkraad met eposadresse. Julle kan dit weer aanstuur in streke. Gideon sal op gemeente facebook plaas???

Nooi ‘n ander gesin en hou saam huiskerk… en vier God se beskermende liefde alternatief… hou net nodige veiligheidsmaatreëls in plek.

Ps 139:3/5 U is met al my paaie goed bekend. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. ???

Groetnis en tonne liefde.

Ds Marius

‘n Rede om te glo

Emelia van Elliot vertel:

Elvis Blue sing:

Elke mens het ‘n storie

Elke mens het seer

Ek was al heel verlore in die wind en donkerweer

My wildernis was groot en my beursie leeg

Toe gee jy my ‘n rede, ‘n rede om te glo.

So dikwels in ons gejaagde lewe, lewe ons net vir onsself. Ons is ongeduldig met mense rondom ons of sien hulle nie eers raak nie.  So ons sien nie die mens raak nie. Ons is blind besig in ons eie ‘”rat race.'”

Met die talle padwerke en padstoppe word ons geduld tot op die uiterste beproef en die arme mens wat die padstop beman is ons maklikste teiken. Hulle word uitgeskel, lelike tekens gewys en soms selfs met klippe bestook, want hulle ‘”vertraag'” ons in ons resies…. Maar sien ons hulle ooit raak as mense wat wind en weer  en mense trotseer, ‘n mens wat ook ‘n huis, ‘n familie, ‘n storie het?

Watter beeld dra ons na hulle uit. “wildernis en donkerweer”  of “‘n rede om te glo”?

Ds Thomas van Elliot het besluit om tog die Kersfees ‘n bietjie “glo” aan die mense uit te dra. Omdat hy elke Sondag die pad tussen Elliot en Indwe moet ry en deur die padstoppe geraak word, het hy die week aan elkeen by die padstop ‘n koeldrank en ‘n Bybel gegee.  Elkeen se reaksie was verskillend, sommige het aan lag gegaan, ander was skaam, maar die een reaksie het dieselfde gebly:'” Ndiyabulela. Ek is dankbaar.'”

Mag ons ook in ons feesseisoen, maar ook daarna vir mense “‘n rede om te glo” wees.

 

NGK Vanstadensrivier

Die Apostoliese Geloofsbelydenis (of Twaalf Artikels) lui soos volg:

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde
 2. En in Jesus Christus, Sy enig-gebore Seun, ons Here;
 3. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria:
 4. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees;
 12. en ’n ewige lewe.

Moderator lê selfdegeslagbesluit uit

Nadat dat die Algemene Sinode sy 2016-selfdegeslagbesluit geneem het, ‘n u-draai in reaksie op die 2015-besluit, is wyd gevra wat die besluit beteken.

In die eerste punt word gesê: “Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.”

Verder word duidelik in punt 4.4 gesê die algemene sinode “herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ’n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so ’n vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie.”  Daarmee is die 2015-besluit omgekeer.

In ‘n video wat deur Kerkbode vrygestel is, verduidelik die moderator, ds Nelis Janse van Rensburg, “gemeentes moet steeds met liefde omgaan en hulle eie oordeel, soos die Gees hulle lei, gebruik.”

Hy verduidelik verder die kern van die besluit handel daaroor dat seksuele omgang tussen man en vrou slegs in die huwelik hoort. Verder behandel die besluit die gesag van die Bybel, mense se gelykwaardigheid voor God, en gemeentes se diskresie wat die ampte van die kerk betref.

Klik hier om Van Rensburg se verduideliking te sien. Die volledige teks van die 2016-besluit is ook beskikbaar.

 

Wat maak van ’n man ’n man?

Image

Stephan Joubert van eKerk sfryf in Goeie Nuus soos volg:

My oupa het gesê jy’s nie ’n man voordat jy ’n bok geskiet het nie. Op varsity het een student gesê jy’s eers ’n man as jy ’n drankbottel se prop platgetrap het en die inhoud in jou keel afgegooi het. Die beste antwoord op die vraag: “Wat maak van ’n man dan ’n man?” is Genesis 2:4b–25. Dit vertel die verhaal van God wat ’n mens (adām in Hebreeus) gemaak het. God noem hom egter nie van die begin af ’n man nie, maar ’n mens! Ons hoor ook waarvan hy gemaak is: bogrond, (adamah in Hebreeus). Gelukkig het God darem sy asem op die mens geblaas, anders was hy slegs ’n hopie bogrond. God se lewende asem is steeds die verskil tussen grond en menswees!

Nadat God die mens geskep het, het Hy aan hom ’n wonderlike werk gegee. Hy moes God se tuin oppas. Toe sê God in Genesis 2:18: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak om hom te help, sy gelyke.” Vir die eerste keer hoor ons iets is nie goed nie, naamlik die mens se groot alleenheid. Daarom het God die mens diep laat slaap en uit sy ribbebeen ’n vrou gemaak. Toe die mens wakker word. roep hy uit: isjah! Oftewel: vrou! Sy helper en gelyke het uiteindelik op die toneel verskyn. Toe gebeur daar nog ’n wonder — vir die eerste keer in Genesis 2 word die mens ’n man genoem. Die Hebreeuse woord vir man is isj! (Amper soos eish!). Let wel, dit word eers gehoor nadat die vrou op die toneel gekom het.

Daar het jy dit dus — God se definisie van ’n man is ’n mens wat ’n lewenslange helper, ’n vroulike pasmaat vir homself gekry het! Jy word dus regtig eers in God se oë ’n man as jy die vrou van jou lewe raakloop! Dan verander jy daar op die plek vanaf ’n blote mens na ’n man. Dan is jy volledig ’n mansmens! Dan is jy daar waar God jou wou gehad het. Ware sielsgenote wat mekaar voor God vind, weet vandag nog hulle het net daar ware liefde en blywende geluk gevind. Net daar word ’n mens ’n man en ’n vrou word op haar beurt die perfekte helper! Dan kleef en leef hulle aan mekaar vas. Dan kom alle ander aardse verhoudings voortaan tweede. Hulle huwelik is dan die heel hoogste en mooiste verhouding, want dit is daar waar die Paradys steeds is. Daar bruis hemelse geluk en lewe.