Moderator lê selfdegeslagbesluit uit

Nadat dat die Algemene Sinode sy 2016-selfdegeslagbesluit geneem het, ‘n u-draai in reaksie op die 2015-besluit, is wyd gevra wat die besluit beteken.

In die eerste punt word gesê: “Die Algemene Sinode besluit om die saak van selfdegeslagverhoudings met groot omsigtigheid te benader en om nie standpunte op gelowiges en gemeentes af te dwing waarvan die Gees die gemeentes nie oortuig het nie.”

Verder word duidelik in punt 4.4 gesê die algemene sinode “herbevestig dat die huwelik deur God ingestel is as ’n heilige en lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou en dat enige seksuele gemeenskap buite so ’n vaste formele huweliksverbintenis nie aan Christelike riglyne voldoen nie.”  Daarmee is die 2015-besluit omgekeer.

In ‘n video wat deur Kerkbode vrygestel is, verduidelik die moderator, ds Nelis Janse van Rensburg, “gemeentes moet steeds met liefde omgaan en hulle eie oordeel, soos die Gees hulle lei, gebruik.”

Hy verduidelik verder die kern van die besluit handel daaroor dat seksuele omgang tussen man en vrou slegs in die huwelik hoort. Verder behandel die besluit die gesag van die Bybel, mense se gelykwaardigheid voor God, en gemeentes se diskresie wat die ampte van die kerk betref.

Klik hier om Van Rensburg se verduideliking te sien. Die volledige teks van die 2016-besluit is ook beskikbaar.