Reelings in verband met eredienste terwyl Corona hier is

In die lig van die Coronavirus-pandemie:

Na deeglike oorweging… in aggenome dat baie van ons lidmate bejaard is… het die Dagbestuur besluit dat ons alle eredienste afstel tot na Paasfees. Daar sal dus ook hierdie Sondag nie erediens en voorstelling van kerkraad wees nie. Die kerkraad moet die inligting deurgee in julle wyke!!!

Ek sal ‘n oordenking/gesprek saamstel… en ons sal dit per epos deurgee aan die kerkraad met eposadresse. Julle kan dit weer aanstuur in streke. Gideon sal op gemeente facebook plaas???

Nooi ‘n ander gesin en hou saam huiskerk… en vier God se beskermende liefde alternatief… hou net nodige veiligheidsmaatreëls in plek.

Ps 139:3/5 U is met al my paaie goed bekend. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. ???

Groetnis en tonne liefde.

Ds Marius